ръководство

Как да осъществите дигиталната трансформация във Вашата компания?

Производствените фирми се характеризират с няколко съществени особености:

  • Обикновено имат къси производствени партиди;
  • Голям брой служители, участват в производствения процес;
  • Броят на операциите/етапите на производство може да бъде значителен;
  • Голям асортимент от материали;

Като се стартира от тези позиции, се стига до необходимостта от използване на бизнес система, която да администрира и контролира производствените процеси, както и да информира за всички значими параметри. През последните години екипът на Datalab реализира успешно няколко проекта в производствени компании и натрупа отличен опит и референции в този бранш.

Администрирането на производствения процес трябва да ви позволи да:

  • Планиране на ресурсите (машини и служители);
  • Планиране на материалното обезпечение на производството;
  • Оптимизиране на работни поръчки по машини (планиране на производствения график);
  • Писмени инструкции (работни поръчки) за служителите, определящи средствата, инструментите, материалите, производствените операции, технологичния ред, предпазните мерки…
  • Нормиране на операциите и изплащане на бонуси за постигнати резултати.

Процесът на контрол във фабриките позволява ранно откриване на тесни места, липса на суровини или определя необходимостта от пренареждане на работните поръчки според условията в производството. Контролът също така позволява анализ / сравнение между планираните и действителните производствени разходи и по този начин прави възможно изчисляването на действителните производствени разходи. Процесът на контрол позволява и наблюдение на служителите и изпълнението на нормите, като по този начин получават възнаграждения според постигнатите резултати.

Финансирано от Европейския съюз

Министерството на иновациите и растежа чрез Програмата за икономическа трансформация дава възможност за съвместно финансиране на проекти за производствени фирми в България за дигитална трансформация. По тази причина екипът на Datalab, регионален лидер в системите за управление на бизнеса (ERP софтуер),  подготви 3 пакета за производство на малки и средни предприятия, които могат да бъдат предложени в тази програма за трансформация.

Чрез тези 3 пакета микро, малки и средни компании ще получат дигитална трансформация на техния производствен процес. Как да кандидатствате? 

За да разберете как да кандидатствате по-лесно, подготвихме за вас наръчник, който можете да изтеглите безплатно, като кандидатствате от контактната форма.

Ако имате нужда от повече информация, не се колебайте да ни попитате на телефон +359 2 960 977, или да изпратите имейл нас (office@kontrax.bg).