PANTHEON Public Service

PANTHEON за публични компании и държавни институции

PANTHEON е адаптиран към фирмите от обществения и държавен сектор, като им дава възможност да водят прозрачен бизнес, според действащите нормативни разпоредби в страната, осигурявайки безпрецедентна стабилност и лекота при ползването му. С PANTHEON, фирмите от общественият сектор могат да подобрят качеството на своята дейност и да увеличат своята производителност, без да поемат разходи за развитие на софтуер и внедряване.

Accounting adapted to the needs of public companies

Счетоводство адаптирано към нуждите на фирмите от публичният сектор

Тъй като се финансират от бюджета, публичните дружества са обект на различни счетоводни регулации в сравнение с другите икономически субекти. PANTHEON поддържа всички специфични регулации на които трябва да отговарят публичните дружества  и отговаря напълно на счетоводните стандарти. Ключови функционалности:

  •     Единен сметкоплан,
  •     Финансови отчети,
  •     Консолидирани финансови отчети,
  •     Осчетоводяване „само запис“.
Personnel and payroll for public sector employees

Личен състав и заплати в публичният сектор

Персоналът и заплатите в общественият сектор са обект на специфични разпоредби. Тъй като те се финансират от държавният бюджет, тези регламенти се отразяват и в отчетите и формите, които публичните дружества са задължени да представят на държавните институции (Агенцията по вписванията, и т.н.):

 

  • Специална ведомост за публичната администрация (служители на пълен работен ден, директори, служители в чужбина),
  • Настройки на топове доход,
  • Подготовка на ведомост за множество длъжности с един счетоводен документ

Винаги в съответствие със законодателните промени

За да се гарантира, че законодателните промени, които влияят значително върху дейността, ще причинят на потребителите възможно най-малко стрес, целият процес за актуализиране на PANTHEON съгласно нормативните промени е автоматизиран и се извършва онлайн. Всеки път, когато възникнат законови изменения, съответната област на работа се актуализира в PANTHEON. Така, потребителите на PANTHEON са винаги в пълно съответствие със законите и нормативните разпоредби.

Поддръжка на потребителите

Навременната поддръжка е от ключово значение, ето защо са на разположение на потребителите има различни видове поддръжка. Отговори на въпроси, свързани с използването на програмата, могат да бъдат намерени в изчерпателни видео и онлайн инструкции или чрез онлайн потребителската общност, която свързва потребителите на PANTHEON, специалистите по поддръжка и служителите на Datalab. Тези услуги по поддръжка се предлагат безплатно. Спешна пряка поддръжка се предоставя на място, по телефона или чрез онлайн приложения.

Стабилност на програмата

Стабилността и надеждността са приоритет, който сме си поставили в разработването на PANTHEON. Целта ни са удовлетворени потребители, които ползват без никакви проблеми програмата в продължение на години програмата, като почти не се занимават с различни настройки, параметри и актуализации.

Ценова листа PANTHEON Публичен сектор

Тествайте демо версията и вземете безплатна консултация

Попълнете формуляра, говорете с нашият консултант и започнете работа с демо версията, която по-късно можете да актуализирате.

Покупка на PANTHEON

В случай, че решите да закупите програмата, тя ще бъде инсталирана на вашият компютър/сървър и ще трябва регулярно да актуализирате софтуера до нови версии (за да сте в крак със законовите промени и новите функционалности) и да подсигурите архив на вашите данни. След заплащане на покупната цена, програмата ще стане ваша собственост. Ще ви бъде начислявана годишна еднократна сума за актуализации на програмата.

Свържете се с нас на +359 2 960 977

Обадете се на нашите консултанти и заедно ще изберете подходящо решение за оптимизиране на бизнес процесите във вашата фирма!