Често Задавани Въпроси за Лицензите

Лизингът ви позволява да оптимизирате инвестицията в софтуер, защото не е необходимо да купувате лицензи авансово, а вместо това плащате месечна вноска, която ще ви позволи да ползвате програмата. Нека партньор на Datalab ви помогне да изберете подходящият за вашите бизнес нужди лиценз. Партньорът ще вземе предвид от какво имате нужда и ще подготви договор за лизинг, който ще дефинира лицензите от коти се нуждае вашата фирма. Можете да намете програмата в някоя от наличните локализации.
Oblak licenc PANTHEON

Адаптиране към промените

Ако вашият софтуер се нуждае промяна, можете да промените лизинговите вноски, така че софтуера да съответства на вашите нужди. Можете да увеличите броя лицензи (напр. ако назначите повече служители), да трансферирате вашите лицензи (напр. нуждаете се от повече лицензи в някоя от вашите дъщерни фирми и по-малко в централният офис), и дори да промените модела на лиценз (напр. от SE до MF, защото въвеждате планиране на производството). Ще адаптираме месечната вноска за лизинг, така че да отговаря на промените.

Цени и функционалности

В ценовата листа ще намерите общ преглед на функционалностите на всички типове PANTHEON лицензи и мобилни приложения, заедно с възможните комбинации между тях.

Как да пресметнете броя потребители?

Софтуерът на Datalab е лицензиран на база брой потребители, които работят едновременно със системата (конкурентни лицензи). Това означава, че софтуерът може да бъде инсталиран на произволен брой устройства, но може да бъде ползван едновременно от толкова потребители, колкото лиценза притежавате.  Ако този брой е достигнат, всеки допълнителен потребител, няма да може да влезе в системата. Ако някой от вече влезлите в системата потребители излезе от нея, на негово място може да се включи друг потребител (roaming licenses).

Тези и други права, както и задължения на потребителите и Datalab, са дефинирани в договора за покупка на лицензи.

Как да получа лиценз?

Ако проявявате интерес към нашият софтуер, можете да попълните този формуляр, в който да попълните основна за вашата фирма информация, така че нашите партньори да могат да предложат персонализирана оферта или се свържете с нас по телефон или електронна поща (вижте по-долу).

Ако искате да лицензирате софтуера в друга държава, моля свържете се с филиала на Datalab в съответната страна.

Колко струва лицензирането?

Разработката на такъв специализиран софтуер е изключително скъпа, но ние твърдо вярваме, че лицензираният софтуер трябва да бъде достъпен до широк спектър от фирми, които се нуждаят от добро ERP решение.

PANTHEON не само намалява разходите и увеличава приходите, а също така увеличава продуктивността на служителите. Ето защо ползваме за референция средната брутна заплата в страната, в която се продава софтуера при определяне на цените на лицензите.

Определяме цените по начин, по който ще имате възвръщаемост от инвестицията за по-малко от шест месеца. Това твърдение е подкрепено от нашият опит.

Добавяне и надгаждане на лицензи

Ако вече имате лицензи на PANTHEON и се нуждаете от повече или искате повече функционалности, можете просто да закупите допълнителни лицензи или да надградите тези, които притежавате (като преминете към по-разширена версия) като доплатите само разликата. Ето някои често срещани случаи:

Добавяне на лицензи

Фирма има четири лиценза PANTHEON SE (Small Enterprise) и четири потребителя. Назначават двама нови служители, които също имат нужда от програмата.

Това означава, че фирмата трябва да вземе два нови допълнителни лиценза (6 потребителя  – 4 PANTHEON SE лиценза = 2 допълнителни PANTHEON SE лиценза).

Промяна на модела

Фирма има 6 лиценза PANTHEON SE (Small Enterprise) и 6 потребителя. Фирмата наема двама нови служителя и управителят иска да има аналитичен преглед на процесите.

В този случай фирмата се нуждае от осем потребителски лиценза PANTHEON ME (Medium Enterprise). Datalab ще вземе предвид съществуващите 6 лиценза (6× PANTHEON SE), които фирмата ползва съгласно текущите цени по ценова листа и издава фактура за новият лицензионен план. Фирмата ще плати само разликата между стария и новия лицензионен план.

Отваряне на нов клон

Фирма има два лиценза PANTHEON SE и отваря нов клон, в който ще получава стоки и издава фактури.

Фирмата трябва да закупи допълнителен PANTHEON RT лиценз. Потребителите могат да комбинират лиценз PANTHEON RT с лицензи SE, ME и MF.

Разрастване на фирмата

Фирмите растат и се развиват. Информационната система на фирмата трябва да съответства на развитието, поради което понякога възниква необходимост от покупката на нови лицензи.

Тук в Datalab, имаме проста формула: допълнително плащане = брутна цена на новия лиценз – брутна цена на стария лиценз. Това означава, че трябва само да платите разликата между новите и старите лицензи.

Обадете се на +359 2 960 977

Повече информация – Оферти – Планове за внедряване – Специални оферти – Отстъпки за обем