PANTHEON актуализация и поддръжка

ERP решенията са живи организми и като такива, трябва да се променят и адаптират. Дори външните изисквания (например промени в законодателството) налагат нови версии на софтуера. Друг още по-голям брой промени и подобрения, са резултат от развитието на самата операционна система. Целта на тези подобрения е да направят системата по-лесна за ползване, по-стабилна и по-бърза. Заедно с това се променя се и ИТ технологията, която служи за база.

Актуализация

Това е причината за необходимостта от актуализиране на програмата към по-нови версии. Имате право на актуализация за да поддържате софтуера актуален ако сте сключили Договор за годишна актуализация.

Актуализации на PANTHEON се издават, когато е необходимо, поне 4 пъти в годината чрез нови версии и доработки. Можете да извършите актуализацията сами, или можете да оставите това на екипа по поддръжка – осигурен от оторизиран партньор или от  самата Datalab.
Разходите за актуализация на софтуера PANTHEON зависят от броя и типа лицензи, притежавани от потребителя и са изчислени като процент от стойността на придобитите лицензи. Начина за изчисление цената за актуализация зависи и от Договора за годишна актуализация!

Поддръжка

Терминът поддръжка включва всички необходими действия за безупречна и безпроблемна работа, помощ при инсталиране, актуализация и миграция, обща поддръжка при ползване на програмата и др. Datalab таксува тези услуги съгласно ценоразпис на услугите. За да се възползвате от това, трябва да сключите Договор за поддръжка, който ви дава право на обслужване с определена продължителност (съгласно условията и обхвата на договора), ниска цена за времето и приоритетност на поддръжка.

Как се прави актуализация?

Стъпка 1 – Идентификация

Когато стартирате програмата за актуализация, PANTHEON изпраща информация за текущата версия на сървъра за ъпгрейд. С други думи, потребителите имат различни честоти на актуализиране: например, потребител A актуализира своят софтуер всеки месец, потребител B се актуализира до предходната версия, а потребител C за последно се е актуализирал преди 6 месеца. PANTHEON не изпраща никаква друга информация да сървъра за ъпгрейд освен системни данни за инсталираният софтуер. Конфиденциалността и сигурността на потребителските данни по време на актуализация са гарантирани!

b

Стъпка 2 – Подаване на регистрационни кодове и списък с промени

Сървърът за актуализация използва данни за инсталираните версии, за да създаде списък с промените, които потребителят трябва да направи, за да инсталира нова версия на софтуера. Ако потребителят е придобил нови лицензи (например, увеличаване броя на потребителите, продължителност на Договора за годишна актуализация, нови модули или промяна в типа на лицензите), сървърът ще изчисли новите оторизационни кодове и ще ги подаде на PANTHEON.

Стъпка 3 – Трансфер на промените

На база списъка с промените, PANTHEON ще изиска от сървъра за актуализация трансфер на нови версии на програмата и ще ги инсталира в директорията за актуализация на локалният сървър, от където ще бъдат инсталирани на всички компютри във фирмата. Тъй като сървъра идентифицира коя версия е инсталирана от потребителя, централният сървър за актуализация не трансферира целия ъпгрейд от първата версия, а само списъкът с промените, които са релевантни на потребителя и версията на текущо инсталираният софтуер. Така вместо да се трансферират приблизително 60 MB данни, е необходимо да се прехвърлят средно около 10 MB данни. Това значително намалява разхода за актуализация на потребителя.

Стъпка 4 – Актуализиране на базата данни

След като новата версия е трансферирана, PANTHEON стартира обновяване структурата на данните. По време на актуализацията, той поправя структурата на базата данни, актуализира справочните форми и процеси запазени на SQL сървъра.

Стъпка 5 – Инсталация на потребителските компютри

В една фирма, обикновено има повече от един компютър работещ с PANTHEON. За да се избегне индивидуалното актуализиране на всеки потребител, и следователно ненужната работа на системният администратор, PANTHEON проверява за наличието на нови версии при всяко негово стартиране и автоматично заменя версиите за всеки потребител.
Това означава по-малко работа за администратора, който поддържа информационната система, и че новите версии се управляват централно. Администраторът знае, че актуализирайки програмата на сървъра или своя компютър, всички компютри в организацията ще се актуализират.     Pricing

За повече информация

За повече информация относно актуализацията и поддръжката на PANTHEON, се обадете на нашите консултанти на +359 2 960 977 или изпратете e-mail на