ПРАВЕТЕ БИЗНЕС ПО-БЪРЗО, ПО-ЛЕСНО И ПО-АДАПТИВНО

Активно SMS известяване на клиенти от PANTHEON

Автоматизирайте процесите и въведете SMS известия за вашия бизнес.

PANTHEON позволява цялостно управление на важна бизнес информация, което включва, навременно уведомяване на потребителите. Успешният бизнес до голяма степен зависи от ефективната и навременна обработка на информацията. Чрез настройката на SMS известяване можете активно да информирате потребителите чрез програмата за важни бизнес събития, като просрочени вземания, изпълнени задачи, компенсации, извършени услуги и подобни услуги.