ПРОГРАМА, СЪЗДАДЕНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО

ERP система за счетоводители

Изчисляване на ДДС, ведомост, изпращане на отчети до държавни институции, баланси и командировъчни заповеди, счетоводство и голяма клиентска база са от голямо значение за една счетоводна агенция. Счетоводната част на системата PANTHEON подпомага работния ден и подобрява ефективността на счетоводителите.

Работата се извършва бързо и автоматично, с по-малко стрес при изготвяне на справки и анализи!