Партньори

Висококачествената поддръжка на PANTHEON и използването на PANTHEON от голям брой потребители е преди всичко и най-важното достойнство на нашата партньорска мрежа. Партньорските компании извършват множество дейности за крайни потребители – от комплексни внедрявания, поддръжка и обучение до разработването на вертикални решения.