СВЪРЖЕТЕ СЕ КЪМ ЕДНА СИСТЕМА И ПОДОБРЕТЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОРПОРАТИВНО НИВО

Бизнес софтуер (ERP) за международни предприятия

Бизнес информационната система PANTHEON е юридически и езиково адаптирана за управление на бизнес дейности в цяла Югоизточна Европа. Изплащането на заплатите, изготвянето на отчети и потокът от информация са предизвикателства пред компаниите с филиали в чужбина, където бизнес програмата като цяло трябва да ги изпълни.

Направете промяна, която опростява, централизира и ускорява работата на цялата корпорация.

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО РЕШЕНИЕТО ЗА ВАС!