Политика за защита на личните данни

1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Datalab уважава Вашата поверителност и ние се ангажираме да защитаваме Вашите лични данни.
Политиката за защита на личните данни (в раздел: Политика) определя начините за събиране на лична информация, целта, за която се събира, мерките за сигурност, използвани за защита и правото на поверителност.

Тази политика се прилага за:

 • всички потребители на нашия уебсайт datalab.bg;
 • поръчване и изпълнение на абонаментни договори за предлаганите от Datalab услуги;
 • организиране и провеждане на събития, провеждани от Datalab Academy, включително заявки за такива събития;
 • регистрация на нашите уебинари, провеждани от Datalab Academy, включително обработка на данните от тези уебинари;
 • публикуване в нашия блог;
 • записване за съобщения относно оферти и организиране на събития;
 • въпроси за оферти по телефона, по имейл, печатни формуляри или онлайн формуляри;
 • изтегляне на документи публикувани на нашия уебсайт;
 • използване на социални медийни платформи;
 • използване на всяка техническа поддръжка или услуга предоставена от Datalab на сайтa им;
 • използване на уебсайта.

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази политика се отнася за всички лични данни, които се събират и съхраняват от Дейталаб България ЕООД с адрес: ул. Тинтява 13, пощенски код 1113, София, България.

Като администратор на данни, Дейталаб България ЕООД отговаря за обработката и съхраняването на Вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно използването на тази политика или упражняването на правата ви по тази политика, моля, свържете се с нас на един от следните контакти:

info@datalab.bg

+359 2 423 88 33

Дейталаб България ЕООД, ул. Тнитява 13, 1113, София

Дейталаб България действа като обработващ лични данни по отношение на потребителите за услугите, които предлага (например софтуера PANTHEON). За всички въпроси, свързани със защитата на личните данни, потребителите на услугата трябва да се обръщат към своя администратора на личните данни.

3. ДЕФИНИЦИИ

Ето обяснение на основните дефиниции, които използваме в нашата политика.

Всяка дефиниция, описана по-долу има своята цел в тази Политика като е обяснена в конкретна глава.

 • Лични данни са всяка информация, която може да идентифицира физическо лице (например име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и др.);
 • Администратор означава юридическото лице, което определя целите и средствата за обработване на Вашите лични данни;
 • Обработващ означава юридическо или физическо лице, което обработва лични данни от името на администратора;
 • Обработка означава събиране, съхранение, достъп и други форми на използване на лични данни;
 • ЕИП е Европейското икономическо пространство, което идентифицира всички държави-членки на ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.

4. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

В Дейталаб България ЕООД обработваме Вашите лични данни изключително въз основа на ясно дефинирани цели по сигурен и прозрачен начин.

Ние събираме Вашата лична информация, когато я изпратите (например, като използвате нашия уебсайт, поръчвате нашите услуги, регистрирате се за нашите събития или уебинари, правите запитвания по имейл, телефон или като пишете на нашия имейл адрес или по какъвто и да е друг начин).

Също така събираме Вашите лични данни от публично достъпни записи (като търговски регистър).

Ние също събираме Вашите лични данни с помощта на бисквитки на нашия уебсайт. Можете да прочетете повече за използването на бисквитки в Глава 7 от тази Политика.

4.1 Видови лични информации што ги собираме

Даталаб може да ги собере следниве податоци или тип на информации:

 • Основни лични информации (име, презиме)
 • Основни контакти (телефонски број, меил адреса)
 • Основни информации за компанијата за која работите (име на компанија, функција на вашата компанија, број на вработени)
 • Основни податоци за претплатникот за услугите Даталаб (тип на лиценца, датум на купување),
 • Информации за вашиот компјутер (IP адреса, тип на уред, тип на прелистувач), информации за користење на нашата веб-страница (содржината што ја гледате, времето што сте го поминале на нашата веб-страница, начинот на кој кликнувате) и информации за повратни информации на нашата e-пошта
 • Информации за партнерот на Даталаб со кој соработувате (повеќе за партнерските компании, видете Поглавје 6 од оваа политика.
 • Податоците што треба да ги испорачаме од нарачаниот производ до вас (адреса, поштенски код, град).

Даталаб внимателно го штити принципот на минимален износ на податоци што се предвидени со закон, така што ги собираме само информациите што се потребни, релевантни и ограничени на она што е потребно за целите за кои се обработува. Целите за кои собираме лични податоци се дефинирани во Поглавје 4.3. од овие политики.

4.2 Правна основа за собирање и обработка на лични податоци

Во согласност со законите со кои се уредува заштитата на личните податоци, вашите лични податоци може да се обработат на следниве законски основи:

 • Кога ги обработуваме вашите лични податоци потребно е да го исполнувате договорот што го прифаќате;
 • Кога сте се согласиле за обработка на вашите податоци за специфични цели, секогаш имате право да ја одземете дозволата;
 • Кога Даталаб има легитимен интерес за обработка на вашите лични податоци (при обработка на податоци засновани на правен интерес, ние ќе го дефинираме експлицитно во контекст на оваа Политика.)
 • Кога тоа е неопходно за да се исполнат одредени обврски пропишани со закон (ова ги вклучува особено податоците што се чуваат за даночни цели).

Задолжително е да ги посредува само личните податоци што ги собираме врз основа на барањата на законодавството.

Посредувањето на личните податоци неопходни за целите на договорот се доброволни. Доколку не ни ги дадете вашите лични податоци, а треба да ја обезбедиме услугата што ја барате (како што се потпишување договори, веб-апликации и сл.), ние нема да можеме да Ви обезбедиме таква услуга.

Усвојувањето е секогаш доброволно и без никакви негативни последици. Сепак, би сакале да ве потсетиме дека некои услуги (како што се е-известувања и прилагодување на рекламите за вашите потреби) нема да можат да се обезбедат без ваша согласност или откако ќе ја повлечете вашата согласност.

4.3 Цел на обработка

Даталаб ќе ги обработува вашите податоци само за специфични, експлицитни и легитимни цели. Се обврзуваме да не ги обработуваме вашите лични податоци на начин што е неспојлив со целите дефинирани во оваа Политика.

Целите во кои можеме да ги користиме вашите лични информации се дефинирани подолу. Даталаб може да ги користи вашите лични податоци за една или повеќе идентификувани цели.

Целите за кои ќе ги користиме вашите лични податоци се следниве:

 • Комуницирање со вас за да ги обезбедиме нашите услуги и да одговориме на вашите прашања (ова вклучува посебни информации во врска со програмата Пантеон, одговарајќи на вашите барања испратени преку интернет или преку печатени формулари, пополнување на анкета за задоволство).
 • Склучување на договор и исполнување на обврски кои произлегуваат од склучениот договор. Ова вклучува посебно извршување на барања и нарачки испратени преку нашата веб-страница (за да можеме да гарантираме успешна најава за нашите настани, вебинари и да овозможиме имплементација на апликации како што се е-бизнис, нарачки преку интернет). Сите лични информации кои ги обработуваме во врска со нарачките на нашата онлајн страница е со намера да склучиме и извршиме понуда за вас. Доколку не ни ги доставиме сите потребни информации за да ја завршиме нарачката, го задржуваме правото да ја одложиме или откажеме нарачката.
 • За маркетинг комуникации (вклучувајќи известувања за нови услуги или надградби на постојните услуги и настани организирани од Даталаб и известување за нашите блог билтени).
 • За маркетинг комуникациски цели, врз основа на сопствени или индивидуализирани понуди. Користењето на некои лични информации ни помага да ја прилагодиме нашата комуникација со вас за да ви направиме поинтересна и покорисна содржина. Врз основа на одредени лични информации, поединците се класифицираат во групи, што значи дека секоја таква креирана група прима рекламни пораки со различна содржина. При сортирањето, ние исто така ја следиме активноста на поединецот. Маркетинг комуникациите со кориснички или индивидуализирани понуди ќе бидат направени само врз основа на вашата изразена согласност.
 • Посредување на лични податоци со трети лица. Ние би ги откриле личните информации на трети лица, како што е дефинирано во Поглавје 6, само доколлку го оправдува нашиот правен интерес за обезбедување на сигурно и законито работење и исполнување на законските обврски (на пример, даночни обврски кои може да вклучуваат посредување на вашите лични податоци во даночната администрација). Исклучок е договорниот партнер што го користиме за цели за ремаркетинг; Ние ќе ги посредуваме вашите лични информации само врз основа на вашата изречна согласност.
 • Добивање законски барања и решавање на спорови. Со цел да го заштитиме нашиот бизнис и да ги спроведуваме и / или заштитиме неговите права, личните податоци може да бидат откриени. Ние ќе ги откриеме вашите лични податоци само на начин и под услови пропишани со закон.
 • За целите на статистичка анализа. Со цел да го подобриме корисничкото искуство, ја анализираме употребата на нашата веб-страница, што е наш легитимен интерес за одржување и / или подобрување на нашиот деловен успех

Секоја обработка на вашите лични податоци, врз основа на вашата согласност, може да биде отповикана во секое време. Можете да не известите за отповикување на согласност преку секој контакт дефиниран во Поглавје 2 од оваа Политика.

4.4 Колку долго ги чуваме вашите лични податоци

Вашите лични податоци се чуваат во согласност со важечките закони и (i) само колку што е потребно за да се постигне целта за која се обработуваат податоците или (ii) за законски период (на пр. 10 години за складирање на фактурите) ) за периодот што е потребен за извршување на договорот, вклучувајќи ги сите гарантни периоди и рокови во кои е можно да се утврдат било какви договорни побарувања (на пр. за 5 години од исполнувањето на договорните обврски).

Личните информации добиени врз основа на вашата согласност ќе бидат засегнати трајно или додека не се отповика таквата согласност (за повеќе информации за откажување на согласност, видете Поглавје 9 од оваа Политика). Податоците собрани врз основа на согласност ќе бидат избришани дури и пред откажувањето, ако се постигне целта за која се собираат податоците.

Личните податоци за кои е истечен периодот на задржување (на пр., Ако целта за која биле собрани поради истекот на законскиот рок и сл.) Ќе бидат избришани, уништени или анонимизирани на таков начин што наплатата на личните податоци повеќе не е возможна.

Доколку ви требаат дополнителни информации за периодот на задржување на вашите лични податоци, ве молиме контактирајте не на било кој од контактите дефинирани во Поглавје 2 од оваа Политика.

5. ЗАШТИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Со цел да ги заштитиме вашите лични податоци, Даталаб има усвоено соодветни технички и организациски мерки кои вклучуваат:

 • редовно и ефикасно ажурирање на софтверот и компјутерската опрема каде што ги чуваме вашите лични податоци,
 • обезбедување на пристап до лични податоци,
 • поддршка,
 • едукација на вработените кои обработуваат лични податоци на работа,
 • информирана и внимателна работа при изборот на лице кое ги обработува вашите лични податоци,
 • врши надзор над вработените и другите лица кои обработуваат ваша лична информација, вклучувајќи ревизија,
  следење и преземање на соодветни мерки во случај на какви било безбедносни инциденти кои го спречуваат или ограничуваат настанувањето на оштетувањето на личните податоци.

Во Даталаб, ги заштитуваме вашите лични податоци од неовластена обработка и / или пристап, од неовластено губење, уништување или оштетување. Ги преземаме сите мерки според нашите технолошки способности (вклучувајќи ги и трошоците за спроведување на одредени мерки) и го проценуваме влијанието врз вашата приватност.

Во случај на повреда на заштитата на личните податоци, Даталаб без одлагање ќе го извести надлежниот надзорен орган за секое такво прекршување.

Во случај на сомневање дека е сторено кривично дело, Даталаб ќе поднесе извештај за прекршоци до полицијата и до надлежниот државен обвинител.

Во случај на повреда на заштитата на податоците што може да претставува висок ризик за правата и слободите на поединците, Даталаб ќе ве извести без одлагање за таков настан.

6. ПОДОБРУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Вашите лични податоци, кои се користат само за да се постигне целта за која сме собрани, може да им се доделат на одредени трети лица како што е дефинирано подолу и им е дозволено да ги пристапуваат и да ги разгледуваат. Сите корисници со кои споделуваме лични податоци може да обработуваат податоци само за целите за кои биле собрани. Исто така, од сите корисници се бара да се усогласат со применливите закони, како и одредбите од политиката за заштита на личните податоци.

Ги персонализираме вашите лични податоци:

 1. Основни податоци на филијалите на Даталаб
 2. Деловни партнери кои ни помагаат да обезбедиме конкретни услуги: тоа е компанијата GoToWebinar која ни помага да ги организираме нашите вебинари. За цели за ремаркетинг, ние користиме Google AdWords и Google Analytics, како и реклами на Фејсбук, за да ви овозможиме да ги видите рекламите, кои се релевантни за вас. Нашата сертификација е управувана од Мудл, Алгебра и Либар.
 3. Други договорни партнери кои се грижат за потребите на Даталаб (сметководствени услуги, правни фирми итн.).
 4. Партнерски компании кои ни помагаат во обезбедувањето на нашите услуги
 5. Кога законот од нас ги побарува (на пример, даночни органи, судови итн.).

Вашите лични податоци може да се пренесат на трети страни (дефинирани погоре) надвор од Европската економска област (ЕЕА), каде што овие информации можат да бидат обработени од нас и од трети лица. При секој трансфер надвор од Европската економска област, ќе преземеме дополнителни мерки за да ја осигуриме безбедноста на вашите лични податоци.

Ваквите мерки главно се состојат од договори со трети страни за воспоставување на задолжителни прописи за заштита на личните податоци, проверка на постоење на одобрени механизми за сертификација кои ги исполнуваат нашите стандарди за заштита на личните податоци и склучување на соодветни договорни обврски со кои се уредува заштитата на личните податоци.

7. ПОЛИТИКА НА КОЛАЧИЊА

ШТО СЕ COOKIES ?

Колачињата се мали текстуални датотеки што повеќето веб-сајтови ги чуваат на уреди што корисниците пристапуваат на Интернет за да идентификуваат поединечни уреди што ги користат корисниците при пристапот. Нивното складирање е под целосна контрола на прелистувачот на корисникот – кое може да го складира или оневозможи складирањето на колачиња на барањето. Колачињата не се штетни и секогаш се ограничени.

Ние користиме колачиња за да обезбедиме добри веб услуги, подобро корисничко искуство и статистика за посетите. Интеракцијата на веб-корисниците и веб-сајтовите е побрза и полесна со помош на колачиња. Со нив, веб-сајтот се сеќава на можностите и искуствата на поединецот, заштедувајќи време и правење на прелистување поефикасно и пријатно. Колачињата не се штетни и временски ограничени.

ЗА ШТО СЕ КОРИСТАТ?

Колачињата се од суштинско значење за обезбедување на лесни онлајн услуги. Интеракцијата на веб-корисниците и веб-сајтовите е побрза и полесна со помош на колачиња. Со нив, веб-сајтот се сеќава на можностите и искуствата на поединецот, заштедувајќи време и правење на прелистување поефикасно и побрзо.

Некои конкретни примери за користење колачиња:

 • За подобро корисничко искуство, ние ги прилагодуваме посетителите да ја гледаат содржината со минати посети,
 • за складирање на избори при составување кратка листа на уреди и понуди и нивни споредби,
 • за да го препознае вашиот уред (компјутери, таблети, мобилни телефони), овозможувајќи ви да го прилагодите приказот на содржината на Вашиот уред,
 • за следење на посети кои ви овозможуваат да ја проверите ефикасноста на рендерирање на содржина и релевантноста за вашите реклами и постојано да го подобрувате вашиот веб-сајт,

ЛИСТА НА КОЛАЧИ:

 1. ПОТРЕБНИ КОЛАЧИЊА

Овие колачиња ви дозволуваат да ги користите потребните компоненти за правилно функционирање на веб-страницата. Без овие колачиња, услугите што сакате да ги користите на веб-страница не може да функционираат правилно.

 1. КОЛАЧИЊА СО ИСКУСТВО

Овие колачиња собираат информации за тоа како корисниците се однесуваат на веб-страница, со цел да го подобрат искуството на веб страната (на пр., Која содржина најмногу ја посетувате на нашата веб-страница). Овие колачиња не собираат информации што би можеле да го идентификуваат корисникот. Само проверуваат дали користењето на страницата е пријатно искуство.

 1. ФУНКЦИОНАЛНИ КОЛАЧИЊА

Овие колачиња овозможуваат на сајтот да се запаметат некои од вашите избрани опции (како што се јазикот, регион) и нуди напредни, персонализирани функции. Овие колачиња можат да овозможат следење на вашите активности на веб-страницата.

 1. РЕКЛАМНИ КОЛАЧИЊА

Овие колачиња најчесто се користат од рекламните компании и социјалните мрежи (трети лица) за да покажат повеќе насочени реклами, да ограничат повторувања на рекламите или да ја измерат ефективноста на нивните кампањи. Овие колачиња можат     да ја следат ашата интернет активност.

НАДЗОРНИ КОЛАЧИЊА

​Вие решавате сами дали ќе користите колачиња. Секогаш можете да ги отстраните колачињата за да ја отстраните вашата препознатливост на Интернет. Слично на тоа, можете да ги поставите повеќето прелистувачи со тоа да не сочувувате колачиња.

Препорачуваме да ги разгледувате информациите за опциите на секој прелистувач.

На нашиот сајт ние користиме колачиња кои ни овозможуваат да го подобриме и оптимизираме нашиот веб-сајт, што ви дава подобро корисничко искуство.

Колачињата се едноставни текстуални датотеки коишто чуваат некои веб-страници на компјутерот преку прелистувачот и складираат некои од не-личните информации.

Користењето колачиња ни овозможува да ги прилагодуваме индивидуалните онлајн содржини за да го направиме корисникот попривлечен. Покрај тоа, ние исто така спроведуваме анализа на користењето на веб-страницата, која ни овозможува да ја подобриме нашата веб-страница и да ја направиме пријатна за нашите корисници.

Некои колачиња се неопходни, бидејќи без нив веб-страницата не може правилно да функционира, можете да ги одбиете сите други колачиња. Ние ги користиме потребните колачиња за складирање на статистики за користење на нашата веб-страница и за складирање на информациите потребни за пополнување на формуларите за контакт што се дадени на нашата веб страница.

Со потребната помош, ние исто така користиме други колачиња на нашата веб-страница, кои ни овозможуваат подобро да ги запознаеме нашите корисници и да обезбедиме прилагодено рекламирање врз основа на собраните податоци. Отфрлањето на употребата на колачиња може да предизвика функционалност на одредена содржина или способности на веб-страницата (ова вклучува приспособување на веб-страницата за да стане интересно и привлечно за корисникот).

За да ги видите сите колачиња, видете ја табелата на крајот од ова поглавје.

На нашата веб-страница, покрај нашите сопствени колачиња, ние исто така користиме провајдери на колачиња (колачиња од трети страни): Google Analytics, Google AdWordsЕкстензија за реклама за Google Analytics (сите колачиња се управуваат од Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA), Hotjar, ActiveCampaign ( LLC, North Dearborn Street, 5th Floor, Chicago, IL 60602) AdRoll (AdRoll Inc. 972 Mission Street, San Francisco, CA 94103), Facebook Custom Audience и Facebook ремаркетинг (Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 9420).

Можете да ги отфрлите сите трети лица на колачиња наведени погоре, или да ги избришете во вашиот прелистувач.

 • За да избришете колаче на Google Analytics, поставете го прелистувачот да ги одбива колачињата со “pum”
 • За да избришете колаче на Google AdWords, поставете го вашиот прелистувач за да ги отфрлите колачињата со доменот “www.datalab.com.mk”
 • За да ја избришете екстензијата за рекламна реклама за колачиња на Google Analytics, поставете го вашиот интернет пребарувач да ги отфрли колачињата со доменот “__ ar_v4”.
 • За да избришете колаче Hotjar, поставете го вашиот прелистувач за да ги отфрлите колачињата со “_hjIncludedInSample”
 • За да го избришете колачето ActiveCampaign, поставете го прелистувачот да ги одбива колачињата со доменот ˝_form_˝
 • За да го избришете колачето AdRoll, поставете го вашиот пребарувач за да ги отфрлите колачињата со “_te_”
 • За да ги избришете Фејсбук прилагодната публика и Фејсбук колачи од ремаркетинг, поставете го вашиот интернет пребарувач да ги отфрли колачињата со доменот ‘facebook’

Ги потсетуваме корисниците дека горенаведените провајдери можат да соберат одредени лични информации кои не се поврзани со собирањето податоци од Даталаб. Таквата посебна колекција на лични податоци не е опфатена со оваа Политика, но е дефинирана во политиката за приватност на секој обезбедувач на колачиња.

Повеќе за заштита на колачињата од трети лица се достапни во политиката за приватност на кој било добавувач од трети лица:

Даталаб користи одредени додатоци од други провајдери, вклучувајќи го и Фејсбук и Линкедин, на својата веб-страница. За оваа цел, двата провајдери користат колачиња кои можете да ги откажете во вашиот прелистувач. Политиките за користење на овие додатоци се дефинирани од безбедносните политики на секој давател на услуги и се достапни на линковите наведени погоре.

PHPSESSID Колачето го поставува PHP, кој го содржи кодот на сесијата и трае до неговото завршување (се додека пребарувачот не се затвори). Потребно е за наоѓање локација. Не содржи лични податоци.
_ga _gat Овие колачиња ја поставуваат Google Analytics за да ги најавуваат посетите на страницата. Некои траат до крајот на сесијата, некои повеќе. Тие не се задолжителни и не содржат никакви лични податоци.
complianceCookie Колаче кое ве информира за тоа како веб-сајтот користи колачиња. Тоа трае 14 дена и гарантира дали известувањето веќе не е прикажано во овој момент.

8. ВЕБ ПОДАТОЦИ И ПРИСТАП ДО СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ

На нашата веб-страница ние овозможивме користење на YouTube plugin (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD). Со YouTube управува Google. Ако ја посетувате содржината на нашиот сајт за дополнување на YouTube, ова ќе воспостави врска со серверите на YouTube, што значи дека YouTube е свесен за вашата посета на нашата веб-страница.

Дознајте повеќе за управувањето со вашите податоци на YouTube на нивната веб-страница.

Во својата работа, Даталаб исто така користи социјални медиуми, како што се Фејсбук и Линкедин. Фејсбук и Линкедин работат во согласност со нивните услови за користење и политики кои ја дефинираат употребата на лични информации на нивните корисници. Ги потсетуваме корисниците дека се сами одговорни за сите изданија на социјалните медиуми.

Даталаб не презема одговорност за активностите на социјалните мрежи.

9. ПРАВА НА ПОЕДИНЦИТЕ

За обработка на вашите лични информации, следниве права се опишани подолу:

 • Пристап до личните податоци: Даталаб може да побара информации за тоа дали обработува лични информации за вас, а вие може да побарате пристап до личните податоци и обработка на информации (податоците кои ги обработува и кога).
 • Корекција на лични податоци: Можете да побарате од Даталаб да ги поправи или да ги дополни нецелосните или неточните информации што ги обработуваме за вас.
 • Ограничување на обработката на личните податоци: можете да побарате Даталаб за ограничување на обработката на личните податоци (на пример, во целост да ја потврди точноста на вашите лични информации.).
 • Бришење на лични податоци: Можете да побарате од Даталаб да ги избрише вашите лични податоци (бришењето може да не ги избрише детално личните податоци, што се користат за правни потреба или од страна на договорен однос).
 • Испис на лични податоци: можете да побарате од Даталаб дека вашите лични податоци ќе ги достават до вас, ние може да интервенираме во структурата, употребливоста и читливата форма.
 • Одземање на дозвола: Имате право во секое време да ја повлече согласноста за користење на вашите лични информации кои ги собираме и процесот врз основа на ваша согласност. Согласноста може да се прекине на кој било начин наведени во Поглавје 2 од оваа Политика. Повлекувањето на дозволата нема негативни последици, но Даталаб можеби не е во можност да ви обезбеди одредени услуги поради вашето повлекување на податоци.
 • Приговор на обработка на личните податоци: Имате право да приговарате на обработката на личните податоци за цели на директен маркетинг или за пренос на лични податоци на трети лица за цели на директен маркетинг.
 • Можете исто така да поднесете жалба кога вашите податоци се користат за директен маркетинг со користење на сопствени или индивидуални наддавање (“профилирање”). Можете да поднесете приговор на каков било начин дефиниран во Поглавје 2 од оваа Политика.
 • Право на пренос на податоци: Имате право да имате пристап до личните информации што сте ги споделиле со нас. Податоците ќе бидат испорачани во структурирана, често користена и во читлива форма. Имате право да ги пренесете овие податоци на менаџерот со податоците по ваш избор. Имате право да пренесувате лични податоци директно на друг менаџер, доколку тоа е технички изводливо.

Можете да пристапите до сите права преку контактирање со нас преку кој било канал дефиниран во Поглавје 2 од оваа Политика. Исто така, овие контакти се достапни доколку ви се потребни дополнителни информации за вашите права.

Имате право да поднесете жалба до овластено лице одговорно за заштита на личните податоци.

Во Даталаб ние ја земаме предвид брзината и интегритетот на личните податоци што ги обработуваме. Ве молиме да ги известите што е можно поскоро било какви промени во вашите лични податоци на info@datalab.com.mk или тел. Број 02 3079 231. Колку побрзо ја доставите промената до нас, толку побрзо ќе обезбедиме корекција или надополнување на вашите лични податоци.

Даталаб го задржува правото да бара одредени лични податоци (како име, презиме, меил адреса) заради идентификување на поединецот, во случај на остварување на правата од ова поглавје.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Дейталаб България ЕООД може да променя тази политика. При промяна ще Ви уведомим предварително. Вие се съгласявате, че приемате новата версия на тази Политика, ако след влизането в сила на новата версия на тази Политика, продължите да използвате нашия уебсайт и други услуги, определени в тази Политика.

Потребни ви се повеќе информации?

Јавете ни се или испратете ни меил. Со задоволство ќе ви одговориме на сите прашања.