Преглед на ефективността от вашият монитор

Високите версии на PANTHEON (от МЕ нагоре) включват мощни, вградени инструменти за бизнес анализ, които позволяват преглед на операциите на всички нива на фирмата. Мениджърите и ръководителите на фирмата винаги разполагат с бърз преглед върху операциите на фирмата, а ключовата информация вече е достъпна на едно място. С едно щракване на мишката информацията и анализите могат да се експортират по e-mail или Excel.
Прегледът на операциите на фирмата може да се персонализира, така че да отговаря на нуждите на всеки. Например директорите, търговските сътрудници и счетоводителите разглеждат различни данни, отнасящи се до конкретната област на тяхната дейност. Информацията може да бъде представена в опростена или по-детайлна форма.

 

Тъй като бизнес интелигентността е интегрирана в PANTHEON, не се изискват допълнителни адаптации или програмиране. Вградената интеграция с основната система означава и по-ниска цена и по-малки разходи за поддръжка!

Пример за аналитичност, често ползвана от мениджъри и директори:

 • Преглед на извършената работа по проект
 • Относителен дял на висящите вземания
 • Вземания и задължения
 • Сегменти където са локализирани проектите
 • Резултати от дейността по месеци
 • Прогнози за задължения от и към фирмата

По този начин директорите на една фирма виждат само данните, които са от най-голяма значение за тяхната работа, докато детайлите са оставени за помощният персонал.

Analyses

Анализи

ZEUS Analysis отговаря както на взискателните потребители, с неговата drag-and-drop функционалност, така и на по-малко взискателните потребители. Дори по-малко взискателните потребители могат напълно да се възползват от възможностите, които предлага ZEUS Analysis. Аналитичните възможности на ZEUS Analysis са обхванати в ротационни таблици и графики, предлагащи функционалности като drill down, ротация на мерки, функции за филтриране и допълнителни функционалности (връзки към изходни документи и регистри), индекси, експорт към Excel, и запазване.

Преглед на функционалностите
 • Лесен за ползване (drag-and-drop)
 • Pivot таблици с пълни OLAP фунции (drill down, pivot, филтриране, и др.)
 • Широка гама от настройки (сортиране, лимити, индекси, суми и др.)
 • Настройките могат да се запазят и използват повторно
 • Анализи на количества, стойности, брутен продукт и др.
 • Лесна за преглед на структура на модулите (продажби, покупки, финанси, наличности, и др.)
 • Експорт в Excel с един клик на мишката
 • Pivot графики с пълни OLAP функции (drill down, pivot, филтриране и др.)
 • Графики
 • 3D графични анализи
 • Експорт с един клик на мишката на графики в .gif файлове
 • Drill through функция – връзки към документи и регистри в анализите
 • Анализи по дни, месеци, тримесечия, години
Sales Analyses
BUSINESS REPORT

Бизнес отчети

Най-важната насока при разработката на отчети бе осигуряването на максимална лекота при ползването им от потребителите. Поради това, разработихме процес в четири стъпки за създаване на отчети. Персонализирани отчети могат да се създават с тези четири стъпки, използвайки предварително дефинирани типове отчети с няколко допълнителни настройки. Разбира се, отчетите могат да се печатат, съхраняват или експортират в Excel. Отчетите могат да се ползват за визуализиране на данни в таблици или графики.

Преглед на функционалностите
 • Лесни за изпълнение („ZEUS отчети в четири стъпки“)
 • Широка гама предварително дефинирани отчети
 • Широка гама настройки (сортиране, лимити, индекси, суми, и т.н.)
 • Настройките могат да се съхраняват за повторна употреба
 • Анализи на количества, стойности, брутен продукт, и т.н.
 • Лесна за преглед модулна структура (продажби, доставки, финанси, наличности, и т.н.)
 • Експорт в Excel с едно щракване на мишката
 • Графики
 • 3D графики
 • Анализи по ден, месец, тримесечие, година
 • Изчерпателно ръководство на потребителя, с примери и подробни обяснения за всеки отчет
Business report in PDF
Business intelligence - Dashboards

Бизнес интелигентност – Контролни табла(Dashboards)

Контролните табла дават на мениджмънта, аналитиците и ръководителите средство за преглед на процесите вътре във фирмата. Те са изключително лесни за ползване и могат да бъдат персонализирани според на нуждите на отделните потребители. По този начи е възможно едновременното адаптиране на системата към нуждите на директора, който се нуждае о т ключови индикатори и данни и финансовият анализатор, който има нужда от малко по-подробни, специфични данни. Потребителите могат да създават произволен брой персонализирани контролни табла (dashboards), докато някои от тях са предварително дефинирани. С предварително дефинираните контролони табла са въведени параметри, формули и начини за визуализиране деността на фирмата; всичко потребителят трябва да направи за да получи преглед на дейността е да въведе данни. Не е необходимо повече ключовата информация да се събира от множество разпръснати места и копирани от различни документи. контролните табла на PANTHEON автоматично събират данни и ги визуализират в удобни за преглед табла на екрана на потребителя.

Преглед на функционалностите
 • Изглед в редица форми: графики, таблици, броячи, въртящи се таблици и графики, персонализирани екрани на ARES или карти, използвайки Google Maps
 • Предварително дефинирани контролни табла
 • Лесни за създаване персонализирани контролни табла
 • Визуализиране на OLAP или SQL данни
 • Множество предварително дефинирани контролни табла:
  • Оперативна ефективност
  • Коефициенти на ликвидност
  • Коефициенти на задлъжнялост
  • Коефициент на рентабилност
  • Коефициенти за активност
  • Система от индикатори Модел на Zmijewski
  • Система от индикатори Модел на Chesser
  • Система от индикатори Kralicek Quicktest
  • Система от индикатори Altman Z-score
  • Бърз преглед на показателите за ефективност
Sales by country
Planning

Планиране

Желанието на нашите потребители за лесно ползване е приложено и към разработката на модул за планиране. Планирането може да бъде приложено към следните области: продажби, доставки, работни заплати и финанси. Плановете могат да бъдат генерирани за произволен брой периоди, като се използва широка гама от параметри (партньори, държави, артикули, категории, отдели, и т.н.). За бързо създаване на сравнения между планираната и актуалната реализация се използват индекси, разлики и натрупвания. планирането включва и усъвършенствани инструменти, такива като Plan Generator, които автоматично създават планове на базата на минала реализация и процент увеличение/намаление.

Преглед на функционалностите
 • Лесно за ползване
 • Персонализирано детайлно планиране, посредством различни параметри
 • Лесна за преглед модулна структура (продажби, доставки, финанси, наличности, и т.н.)
 • Plan Generation – инструмент за лесно (“автоматично”) планиране на база минала реализация
 • Експорт в Excel с едно щракване на мишката
 • Лесно изготвяне на сравнения между планирана и актуална реализация (разлики, индекси, натрупвания, и т.н.)
 • Връзки с регистри, ползвани в планирането
 • Планиране по ден, месец, тримесечие, година
Budget

Обадете се на +359 2 960 977

Call our consultants and together you will choose an appropriate solution for the optimization of business processes in your company!