Регулаторна съвместимост

ERP бизнес решенията са живи организми и като такива, трябва да се променят и адаптират. Промените в закони и нормативни разпоредби изискват непрекъснато актуализиране на програмата. Един значително по-голям брой промени и подобрения са резултат от развитието на самата програма, като целта им е да направят програмата по-лесна за ползване, по-стабилна и по-бърза.
PANTHEON Enterprise Updates
Това означава, че програмата трябва да се актуализира с нови версии. нова версия на PANTHEON, с модификации, промени и подобрения е налична поне 4 пъти в годината. Когато се променят закони, които значително засягат операциите (промени в регулациите за изчисление или отчитане на ДДС, въвеждане на фискална проверка на фактурите), системата прилага измененията в деня, в който те влязат в сила.

За да се осигури това, актуализацията изисква малко от времето и енергията на потребителите, като целият процес по актуализация се извършва през Интернет. Конфиденциалността и сигурността на потребителските данни са гарантирани!

Експертите на Datalab се грижат за подобренията на програмата; дъщерните фирми на Datalab следят измененията в закона и актуализират програмата съобразно промените. Също така дъщерните дружества превеждат програмата на езика на техните държави. Резултатът е: бизнес решение, което винаги е актуално.

Договор за актуализация

Периодично системата PANTHEON трябва да се актуализира с по-нови версии. Имате право на това, ако сте сключили договор за актуализация.

Съвржете се с нас на +359 2 960 977

Обадете се на нашите консултанти и заедно ще изберете подходящо решение за оптимизиране на бизнес процесите във вашата фирма!