Управление на производствени единици – PANTHEON MT

Бързото движение на информацията и прозрачното управление на документацията са от решаващо значение за всяка фирма. Много производствени компании срещат проблеми с потока от данни между производствените единици и отделните производствени елементи, където извършената работа се документира подробно. Много често тази документация се пази на хартия, създадената система за производство не прозрачна, увеличава се вероятността от въвеждане на грешки и се създават допълнителни счетоводни разходи, защото данните трябва да се въвеждат повторно.
Разработихме PANTHEON Производствен терминал (MT) за да реализираме безпроблемна интеграция на всички нива на производство и премахнем документацията на хартия. PANTHEON MT доставя електронна информация на всяко отделна производствена клетка, подобрявайки потока от информация, намалявайки възможността за човешка грешка, и установявайки пряка връзка между производството, счетоводството, ръководството и други отдели.
PANTHEON Manufacture Terminal (MT)
PANTHEON MT предлага следните функционалности:
  • Издаване и получаване на материали, преглед на материалите в производствената спецификация на работната поръчка, преглед на разхода на материали по работни поръчки.
  • Въвеждане на завършена работа, въвеждане на труд, преглед на операциите в производствената спецификация на работната поръчка, преглед на въведеният труд по работни поръчки
  • Въвеждане на завършена работа по работници, получаване на готов продукт, преглед на получените продукти по поръчки
  • Форма за възлагане на индивидуални операции на работниците и автоматичното им прехвърляне в работна поръчка

PANTHEON MT е предназначен единствено за електронна документация. Той е достъпен само за потребители на PANTHEON MF.

Свържете се с нас на +359 2 960 977

Обадете се на нашите консултанти и заедно ще изберете подходящо решение за оптимизиране на бизнес процесите във вашата фирма!