ОПТИМИЗИРАЙТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И УВЕЛИЧЕТЕ ПЕЧАЛБИТЕ

ERP система за производство

PANTHEON Manufacture е система за цялостно и ефективно управление на производствените процеси на компанията. С програмата наблюдавате и оптимизирате целия път на продукта от суровините и полуфабрикатите до крайния продукт. За да се гарантира, че производството, бизнес процесите и служителите действат като едно, бизнес информационната система гарантира, че всички аспекти на Вашата компания ще бъдат свързани, подобрени и успешни