Оптимизирайте производствените процеси и увеличете печалбите

PANTHEON Manufacture е софтуер за управление на производството, който ще Ви помогне да управлявате цялостно и ефективно процесите на компанията. С програмата наблюдавате и оптимизирате целия път на продукта от суровини и полуготови продукти до крайния продукт. Това е бизнес информационна система, която свързва и надгражда всички аспекти на Вашата компания, гарантира, че производството, бизнес процесите и служителите работят като непобедима единица.